FYSIO16 - Praktijk voor fysiotherapie

Tarieven en verzekering

Als fysiotherapeut heb ik geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars.
Contracten afsluiten heeft twee kanten: enerzijds biedt dit een service voor de patiënt, anderzijds neemt de zorgverzekeraar de positie in van de behandelend therapeut. Met name het laatste is juist iets waar ik niet achter kan staan. Als uw therapeut kan ik beter inschatten wat u op dat moment voor behandeling nodig heeft in plaats van een zorgverzekeraar die dit op afstand voorschrijft. Ik kies er daarom bewust voor om deze extra tijd in u te investeren in plaats van in administratieve afhandelingen.

Is een contractvrij werkende fysiotherapeut wel goed?
Contractvrij werken staat geheel los van de kwaliteitseisen waaraan ik voldoe als werkzaam fysiotherapeut.

Een goede aanvullende verzekering, is een verzekering die ook niet-gecontracteerde fysiotherapie voldoende vergoedt en u zo vrij laat in uw eigen keuze voor de beste fysiotherapeut.

Wat betekent dat voor u als u een afspraak bij mij wilt maken?
1) Controleer of u fysiotherapie in uw zorgpakket heeft opgenomen. Anders vergoedt uw zorgverzekeraar niets,
2) Controleer bij uw zorgverzekeraar of u een verwijsbrief nodig heeft van een arts(huisarts) als u bij een niet-gecontracteerde fysiotherapeut in behandeling gaat,
3) Controleer hoeveel procent of met welk bedrag uw zorgverzekeraar de kosten bij een niet- gecontracteerde fysiotherapeut vergoedt.

(De conclusie is vaak dat u een klein percentage van mijn tarief zelf moet betalen. Anderzijds is mijn behandelduur 40 minuten).
Wanneer u bij mij onder behandeling bent krijgt u in de opvolgende maand een factuur met een overzicht van de data waarop u bent geweest.
De factuur kunt u vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar indienen.

Tarief zitting fysiotherapie in de praktijk € 35,-
Tarief intake en onderzoek na screening € 42,50
Tarief intake en onderzoek na verwijzing € 42,50